real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ"

 

28 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 13.00 น.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาอำนวย อํสุการี ดร.
บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ" โดยมี ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
โดยใช้ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ถ่ายทำ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..