สิทธิ์การยืม-คืนทรัพยากร

สมาชิกจำนวนรายการจำนวนวัน
บุคคลภายนอก ถ่ายเอกสาร1
ปริญญาตรี77
ปริญญาโท1015
ปริญญาเอก1515
อาจารย์1590
บุคลากร1030

หนังสือ และCD สื่อโสตทัศน์วัสดุ ค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ค่าปรับ 10บาท/เล่ม/วัน